Sản phẩm

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi

(1 đánh giá)
Hộp 10g con tươi
Hộp 10g con tươi
Hộp 10g con tươi
Hộp 10g con tươi
Hộp 10g con tươi
Hộp 10g con tươi
chứng nhận phòng nuôi đông trùng hạ thảo ISO22000-2018
Hộp 25g con tươi
Hộp 25g con tươi
Hộp 25g con tươi
Hộp 25g con tươi
Hộp 100g con tươi
Hộp 100g con tươi
Hộp 100g con tươi
Hộp 100g con tươi
Hộp 100g con tươi
Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi Ecordy được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện bảo vệ thực vật (phòng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018). Sản phẩm có hình dạng 1 hay nhiều sợi vàng cam mọc trên thân nhộng tằm. Sản phẩm được bảo quản lạnh, dùng tốt nhất từ 7-10 ngày sau khi thu hoạch từ phòng nuôi.Xem thêm
Bấm để xem các dạng khối lượng
860,000 VNĐ
2,050,000 VNĐ
7,550,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo nguyên con khô

(1 đánh giá)
Hộp 5g con khô
Hộp 5g con khô
Hộp 5g con khô
Hộp 5g con khô
Hộp 5g con khô
chứng nhận phòng nuôi đông trùng hạ thảo ISO22000-2018
Hộp 5g con khô
Hộp 5g con khô
Hộp 15g con khô
Hộp 15g con khô
Hộp 25g sợi khô
Hộp 25g con khô
Hộp 25g con khô
Hộp 25g con khô
Đông trùng hạ thảo nguyên con khô Ecordy được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện bảo vệ thực vật (phòng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018). Sản phẩm có hình dạng 1 hay nhiều sợi vàng cam mọc trên thân nhộng tằm. Sản phẩm tươi sau khi thu hoạch được sấy lạnh ở âm 50 độ C; giúp giữ được màu sắc, hình dáng và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm dùng tốt nhất trong 1 năm từ ngày sấy.Xem thêm
Bấm để xem các dạng khối lượng
1,350,000 VNĐ
3,850,000 VNĐ
6,250,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi

(1 đánh giá)
Hộp sinh khối tươi loại 1
Hộp sinh khối tươi loại 1
Hộp sinh khối tươi loại 1
Hộp sinh khối tươi loại 1
Hộp sinh khối tươi loại 1
Hộp sinh khối tươi loại 1
chứng nhận phòng nuôi đông trùng hạ thảo ISO22000-2018
Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi Ecordy được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện bảo vệ thực vật (phòng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018). Sản phẩm có hình dạng nhiều sợi vàng cam mọc trên đế sinh khối. Sản phẩm được bảo quản lạnh, dùng tốt nhất từ 12-15 ngày sau khi thu hoạch từ phòng nuôi.Xem thêm
Bấm để xem các dạng khối lượng
390,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo sợi khô

(2 đánh giá)
Hộp 5g sợi khô
Hộp 5g sợi khô
Hộp 25g sợi khô
Hộp 5g sợi khô
Hộp 5g sợi khô
chứng nhận phòng nuôi đông trùng hạ thảo ISO22000-2018
Hộp 15g sợi khô
Hộp 15g sợi khô
Hộp 25g sợi khô
Hộp 25g sợi khô
Hộp 25g sợi khô
Đông trùng hạ thảo sợi khô Ecordy được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện bảo vệ thực vật (phòng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018). Sản phẩm sinh khối tươi sau thu hoạch đem cắt lấy sợi và sấy lạnh ở âm 50 độ C; giúp giữ được màu sắc vàng cam, hình dáng và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, dùng tốt nhất trong 1 năm từ ngày sấy.Xem thêm
Bấm để xem các dạng khối lượng
450,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ
1,950,000 VNĐ

Bột đông trùng hạ thảo

(1 đánh giá)
Bột đông trùng hạ thảo hộp 100g
Bột đông trùng hạ thảo hộp 100g
Bột đông trùng hạ thảo hộp 100g
Bột đông trùng hạ thảo hộp 100g
Bột đông trùng hạ thảo hộp 100g
chứng nhận phòng nuôi đông trùng hạ thảo ISO22000-2018
Bột đông trùng hạ thảo Ecordy là sản phẩm được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện bảo vệ thực vật (phòng nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018). Sản phẩm sinh khối tươi sau thu hoạch đem cắt lấy sợi, sau đó đế và sợi được sấy khô và nghiền bột. Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, dùng tốt nhất trong 1 năm từ ngày sản xuất.Xem thêm
Bấm để xem các dạng khối lượng
450,000 VNĐ
phone
GỌI NGAY
phone
zalo
ZALO
zalo
map
ĐỊA CHỈ
form
ĐĂNG KÝ
form